Kansallinen senioriliitto ry:n XXVII liittokokous Helsingissä

18.11.2020, 10:00 - 18.11.2020, 16:00
118 /
Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi
 
Kansallisen senioriliiton hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen 18.11.2020, kello 10.00 alkaen. Säännöissä tarkoitettu kokouspaikka on Kansallismuseon auditorio (osoite Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki), mutta kaikille suositellaan korona-pandemiaan liittyvistä turvallisuussyistä johtuen etäosallistumista.  
 
Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus
yhteen (1) edustajaan kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yhteen (1) edustajaan kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.
 
Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.
 
Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. 10.11.2020 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita ei oteta vastaan.
 


Kokoukseen ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisissa sairastapauksissa kokouksesta poisjäämisestä on ilmoitettava heti kokouksen sihteeristölle.
16.11.2020, 20:00
Kansallinen senioriliitto ry
Kokous järjestetään etäkokouksena. Fyysinen kokouspaikka on Kansallismuseon auditorio, Helsinki.
Mannerheimintie 34
HELSINKI

* merkityt ovat pakollisia maksuja
Äänivaltaisen kokousedustajan osallistumismaksu 26,00 € / Sääntömääräisen tai muun kokousedustajan osallistumismaksu 0,00 €