Yhdistysten puheenjohtajien Teams -iltapäivä Lapin, Oulun, Pohjanmaan ja Pirkanmaan piireissä

5.8.2020, 13:00 - 5.8.2020, 15:00
21 / 55
pia.nyman@senioriliitto.fi
Yhdistysten puheenjohtajielle kohdennetussa iltapäivässä käydään läpi, miten yhdistys voi kehittää omaa etätoimintaansa Teamsilla. Esitellään mm. piirien teams-vastaavat ja heidän tehtävänsä, sekä senioriliiton kyselyn tuloksia kesältä 2020.

Koulutus toteutetaan Teamsilla etäkoulutuksena. Koulutettavan ei tarvitse ladata Teamsiä vaan hänelle lähetetään elokuun alussa linkki koulutukseen.

Ilmoittautuminen on sitova.
4.8.2020, 16:00
Kansallinen senioriliitto ry
Pidetään verkkokurssina
Teams-koulutus
HELSINKI