Järjestöiltapäivä: liittokokousasiat2

25.4.2023, 13.00 - 25.4.2023, 15.00
31 / 70
toimisto@senioriliitto.fi, 050 564 2656
Käydään läpi Kansallisen senioriliiton liittokokoukseen liittyviä ajankohtaisia asioita.
24.4.2023, 16.00
Kansallinen senioriliitto ry
Teams
Teams
HELSINKI