Kilta-koulutus, tapahtumienhallinta - edistyneet

21.4.2023, 10.00 - 21.4.2023, 13.00
38 / 100
toimisto@senioriliitto.fi, 050 564 2656
Kilta-koulutusta Tapahtumanhallinnassa.
- perustietojen pikainen kertaus
- maksullisen tapahtuman tekeminen
- monivalintaisen tapahtuman tekeminen
- toistuvaistapahtuman tekeminen
- Osallistujan hyväksymisprosessi
- raportit ja maksulistaukset
- tapahtumalaskutus
- suorituksen kohdistaminen tapahtumalaskulle
- kysymyksiä ja vastauksia


21.4.2023, 10.00
Kansallinen senioriliitto ry
Etäkoulutus Teamsissa
Teams
HELSINKI