Kilta-koulutus, tapahtumienhallinta - alkeet

3.4.2023, 10.00 - 3.4.2023, 13.00
33 / 100
toimisto@senioriliitto.fi, 050 564 2656
Kilta-koulutusta Tapahtumanhallinnassa.
- perustietoa sähköisestä tapahtumanhallinnasta ja tapahtumien julkaisemisesta
- maksuttoman tapahtuman ja toistuvaistapahtuman tekeminen
- mobiilijäsenkortin käyttö ilmoittautumisessa
- osallistujien hyväksyminen tapahtumaan
- kysymyksiä ja vastauksia


3.4.2023, 10.00
Kansallinen senioriliitto ry
Etäkoulutus Teamsissa
Teams
HELSINKI