Järjestöaamupäivä: Liittokokousasioita

30.1.2023, 10:00 - 30.1.2023, 12:00
24 /
toimisto@senioriliitto.fi, 050 564 2656
Käydään läpi perusasioita Kansallisen senioriliitosta:
- Koska ja kenelle
- Mitä liittokokouksessa päätetään
- Mitä yhdistysten tulee tehdä
- Miten ilmoittaudun

Ilmoittautuminen on sitova.
27.1.2023, 12:00
Kansallinen senioriliitto ry
Teams
Teams
HELSINKI