Piirien uusien toimijoiden koulutusaamupäivä

2.12.2022, 09.30 - 2.12.2022, 12.00
11 / 30
pia.nyman@senioriliitto.fi
Uusien piirin toimijoiden päivässä käydään läpi Kansallisen senioriliiton tehtävää, piirien ja eri piiritoimijoiden tehtäviä. Pohditaan myös piirin roolia osana liittoa.

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena Teamsilla.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus on maksuton osanottajille.
1.12.2022, 16.00
Kansallinen senioriliitto ry
Teams
Teams
HELSINKI