Rohkeasti seniorin koulutuspäivä osallistavuudesta osa II

26.10.2021, 10:00 - 26.10.2021, 13:00
33 /
rose@senioriliitto.fi
Tervetuloa ilmoittautumaan Rohkeasti seniori -hankkeen piirien sekä yhdistysten matalan kynnyksen toiminnan toiseen koulutusaamupäivään tiistaina 26.10. klo 10:00 – 13:00. Tapahtuma järjestetään etänä Teams-sovelluksella.

Tilaisuus on toinen osa kaksiosaista koulutussarjaa. Voit ilmoittautua toiselle koulutuspäivälle, vaikka et olisi osallistunut ensimmäiselle. Syyskuun ja lokakuun koulutustapahtumat ovat toisiaan tukevia.

Tapahtuma on tarkoitettu jokaiselle senioriliiton piirille ja senioriyhdistykselle. Toivomme, että mukaan ilmoittautuisi vähintään yksi henkilö (mieluiten useampi) piireistä ja yksi henkilö jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Erityisen tervetulleita ovat piirien ja yhdistysten Rohkeasti seniori -yhteyshenkilöt.

Uutena näkökulmana etsivään ja matalan kynnyksen työhön tuodaan syksyn aikana osallistavuus ja sen pohtiminen yhdessä muiden aktiivien kanssa:
  • Millaiset toiminnat houkuttelevat eläkkeelle siirtyviä?
  • Miten voin houkutella mukaan?
  • Kuinka luodaan toimintaa, joka on mahdollisimman matalalla kynnyksellä saavutettavaa? 
  • Kuinka luoda uusia toimintamalleja yhdessä toisten kanssa
  • Osallistavat kokeilut ja niiden kokeilut eri senioriyhdistyksissä

Kahden koulutuskerran aikana luomme mahdollisuuksia houkutella hankkeen kohderyhmää mukaan uusiin yhteisöihin ja kokeilemaan eri aktiviteetteja. Näin hankkeemme tunnuslause, "Tule mukaan - Älä jää yksin!", kannustaa kohderyhmäämme kokeilemaan erilaisia senioritoiminnan muotoja.

Toisen koulutusaamupäivän ohjelma ti 26.10.2021 klo 10:00-13:00 

10:00-10:15 Alkupuheenvuoro (hanketyöntekijä) 
10:15-10:30 Päivi Tiittulan alustus ja breakoutroomsiin jako. 
10:30-10:55 Pienryhmätehtävä: Kotitehtävät 
10:55-11:15 Purku 
11:15-11:20 Tauko 
11:20-11:25 Hankkeen ohjeistus seuraavaan pienryhmätehtävään 
11:25-12:00 Pienryhmätehtävä: Matalan kynnyksen toiminnan konseptointi 
12:00-12:40 Purku 
12:40-13:00 Hankkeen loppusanat 


Koulutusaamupäivän Teams-linkki lähetetään ennen kurssia sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa toisellekin koulutusaamupäivälle!

Terveisin
 
Timo, Henri ja Aku
Rohkeasti seniori -hanketiimi


Kansallinen senioriliitto ry
Teams-kokous