Paikallisyhdistysten puheenjohtajien iltapäivä

24.9.2021, 12:00 - 24.9.2021, 15:00
112 /
pia.nyman@senioriliitto.fi
Iltapäivässä käydään läpi yhdistystoiminnan ajankohtaisia asioita.
22.9.2021, 16:00
Kansallinen senioriliitto ry
Tapahtuma pidetään etänä Teamsilla.
etäkoulutus
HELSINKI